Disclaimer

De website van OYA wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook doet OYA haar uiterste best om de website actueel te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie op de site niet juist of niet volledig is. OYA verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door OYA worden aangeboden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het OYA platform is bedoeld om vertrouwd te raken met een aantal typen opgaven en onderdelen van een assessment, maar heeft geen enkele koppeling met de normering die bij assessmentbureaus wordt gehanteerd. De testsituatie en de werkelijke situatie verschillen van elkaar omdat bij de werkelijke assessmentsituatie sprake is van een gecontroleerde omgeving en meestal forse tijdsdruk. Bij OYA is dit expliciet niet het geval. Een toets kan ook vaker worden gedaan, waardoor de bekendheid toeneemt en hierdoor ook de prestatie op die desbetreffende toets. Het dashboard is indicatief voor inzicht in eigen vooruitgang

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij OYA en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële- en privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OYA.

OYA behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. OYA aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.