Disclaimer, Voorwaarden en Privacystatement

De website van OYA wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook doet OYA haar uiterste best om de website actueel te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie op de site niet juist of niet volledig is. OYA verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door OYA worden aangeboden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het OYA platform is bedoeld om vertrouwd te raken met een aantal typen opgaven en onderdelen van een assessment, maar heeft geen enkele koppeling met de normering die bij assessmentbureaus wordt gehanteerd. De testsituatie en de werkelijke situatie verschillen van elkaar omdat bij de werkelijke assessmentsituatie sprake is van een gecontroleerde omgeving en meestal forse tijdsdruk. Bij OYA is dit expliciet niet het geval. Een toets kan ook vaker worden gedaan, waardoor de bekendheid toeneemt en hierdoor ook de prestatie op die desbetreffende toets. Het dashboard is indicatief voor inzicht in eigen vooruitgang

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij OYA en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële- en privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OYA.

OYA behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. OYA aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Privacyverklaring

OYA-training, gevestigd aan Toernooiveld 300 (Mercator II)

6525 EC Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://oya-training.nl
Toernooiveld 300 (Mercator II)
6525 EC Nijmegen

De Functionaris Gegevensbescherming van OYA-training is te bereiken via info@oya-training.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

OYA-training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- E-mailadres (=gebruikersnaam)

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oya-training.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OYA-training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

OYA-training neemt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OYA-training) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OYA-training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Mailadres > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: Bezoekers kunnen ooit nog terugkomen en krijgen korting als ze hun oude account gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

OYA-training verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OYA-training gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wijzigen kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Voor verwijderen kun je ons mail op info@oya-training.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OYA-training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oya-training.nl